Privacyverklaring

Dakdekkersbedrijf G. van Diepen B.V. & G. van Diepen Project en Advies.

Dakdekkersbedrijf G. van Diepen B.V. , gevestigd aan de De Veken 10, 1716 KE Opmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dakdekkersbedrijf G. van Diepen B.V. / G. van Diepen Project en Advies B.V.
De Veken 10
1716 KE Opmeer
0226-352656
info@vandiependakengevel.nl
www.vandiependakengevel.nl

G. van Diepen is de Functionaris Gegevensbescherming van Dakdekkersbedrijf
G. van Diepen B.V. en G. van Diepen Project en Advies B.V.

Hij is te bereiken via administratie@vandiependakengevel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Dakdekkersbedrijf G. van Diepen B.V. en G. van Diepen Project en Advies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vandiependakengevel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Dakdekkersbedrijf G. van Diepen B.V. en G. van Diepen Project en Advies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren- Dakdekkersbedrijf G. van Diepen B.V. en G. van Diepen Project en Advies B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Dakdekkersbedrijf G. van Diepen B.V. en G. van Diepen Project en Advies B.V. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dakdekkersbedrijf G. van Diepen B.V. en G. van Diepen Project en Advies B.V.) tussen zit. Dakdekkersbedrijf G. van Diepen B.V. en G. van Diepen Project en Advies B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

ERP systeem: Voor het maken van offertes, orders en het versturen van facturen. Snelstart: Voor het verwerken van financiële administratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Dakdekkersbedrijf G. van Diepen B.V. en G. van Diepen Project en Advies B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is (5 jaar) om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn 5 jaar i.v.m. de financiële gegevens welke een 7 jaar bewaard moeten blijven i.v.m. de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Dakdekkersbedrijf G. van Diepen B.V. en G. van Diepen Project en Advies B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Dakdekkersbedrijf G. van Diepen B.V. en G. van Diepen Project en Advies B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dakdekkersbedrijf G. van Diepen B.V. en G. van Diepen Project en Advies B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vandiependakengevel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dakdekkersbedrijf G. van Diepen B.V. en G. van Diepen Project en Advies B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Gebruik van beeldmateriaal.

Met het akkoord geven van een offerte welke Dakdekkersbedrijf G. van Diepen B.V. en/of G. van Diepen Project en advies B.V. heeft opgesteld geeft u als opdrachtgever toestemming tot het publiceren en dus openbaar maken foto’s en eventueel filmpjes van de gerealiseerde project voor eventuele PR-doeleinden (Bijv. folder of website), internet (sociale media o.a. facebook) en enig ander medium (Bijv. de krant).

- Het betreft foto’s en/of filmpjes die uitsluitend gemaakt zijn tijdens de realisatie van het project;

- De toestemming tot openbaar maken heeft uitsluitend betrekking op publicatie van de foto’s in gedrukte, analoge of digitale publicaties van het gerealiseerde project;

- Voor de publicatie is geen vergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Dakdekkersbedrijf G. van Diepen B.V. en G. van Diepen Project en Advies B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vandiependakengevel.nl .